Natuurlijk werk ik ook buiten. Bij buitenwerk kan ik ongeveer hetzelfde leveren als binnenwerk, maar een belangrijk verschil is wel dat ik buiten werk met cement in plaats van gips. Dat, en de wisselende weersomstandigheden, maakt dat buitenwerk bewerkelijker en dus duurder is.